Lebah dan bunga belimbing Bekerjasama Secret Tunnel Subhanallah, Cantiknya... Madu Anugerah Allah

Thursday, December 9, 2010

Memilih Isteri?

Kata hukama' bahawa tabiat perempuan itu menyerupai setengah daripada tabiat haiwan
iaitu:

*

pertama seperti tabiat babi
*

kedua seperti tabiat kera
*

ketiga seperti tabiat anjing
*

keempat seperti tabiat ular
*

kelima seperti tabiat baghal
*

keenam seperti tabiat kala
*

ketujuh seperti tabiat tikus
*

kelapan seperti tabiat unggas
*

kesembilan seperti tabiat serigala dan
*

kesepuluh seperti tabiat kambing.

1. Perempuan yang seperti tabiat babi itu ialah perempuan yang tiada berbuat baik melainkan

makan minum memenuhkan perutnya dan memecahkan bejana jua, dan kemana ia pergi

tiada ia mencita-cita agamanya seperti sembahyang dan berpuasa dan kepada segala amal

yang kebajikan tetapi adalah ia tekal melanggar segala isi rumahnya.


2. Perempuan yang seperti tabiat kera pula ianya gemar memakai kain yang berwarna merah

dan hijau dan kuning dan tiada ia mahu memakai emas dan perak serta bermegahkan

dirinya dan membesar-besarkan dirinya terhadap suaminya.


3. Perempuan yang seperti tabiat anjing ialah perempuan yang ketika berkata-kata suaminya

dipalingkan mukanya; dibantah-bantah kata-kata suaminya serta sering mengherdik

suaminya. Apabila ada harta suaminya maka dikasihi suaminya tetapi tatkala tiada harta

pada suaminya maka maka bencilah ia serta dicercanya dan dinyahkan dari rumahnya dan

lagi tiadalah ia mahu diam daripada menista-nista suaminya.


4. Perempuan yang seperti tabiat baghal pula ialah apabila bertemu ia dengan sesuatu yang

ditakutinya dipalu sekalipun tiada mahu ia berjalan melainkan berkenderaan jua, dan

adalah berbeka-beka dirinya serta mengindahkan dirinya sahaja.


5. Perempuan seperti tabiat ular ialah iaitu menaruh dendam dan apabila mendengar kata-

kata jahat orang terhadap suaminya atau dirinya jadi berkelahilah dia dengan orang-orang

itu.


6. Perempuan seperti tabiat kala pula iaitu sentiasa berkeliling kepada rumah-rumah jiran

sekampungnya serta mengadu-ngadu dan mengumpat-ngumpat serta berbantah-bantah ia

dengan mereka itu seperti kelakuan kala disengatnya barang yang bertemu dengan dia dan

tiadalah ia takut akan bahaya akhirat seperti sabda nabi s.a.w. ertinta "yang fitnah itu

tiada masuk syurga".


7. Perempuan yang sepertri tabiat tikus itu iaitu mencuri harta suaminya lagi berculas dirinya

daripada suaminya.


8. Perempuan seperti tabiat unggas itu iaitu sentiasa ia bertandang tiada sesaat pun istirehat

dan apabila suaminya datang maka katanya darimana engkau tiada engkau kasih akan

daku dan engkau kasih orang lain.


9. Perempuan seperti tabiat serigala pula iatu apabila ada suaminya di dalam rumah maka

pura-pura ia menidurkan dirinya apabila datang maka dimulainya perbantahan seperti

katanya bahawaku seorang diriku dirumah serta sakitku engkau pergi bermain-main.


10. Perempuan seperti tabiat kambing itu iaitu adalah kepadanya beberapa manfaat dan ialah

perempuan yang salih lagi mengasihi akan suaminya dan anak-anaknya dan segala orang

kampungnya dan segala keluarganya dan ialah yang berbuat kebaktian akan Allah s.w.t.

~ (Sedutan daripada Kitab Tajul Muluk)

No comments:

Post a Comment